Minggu, 15 Agustus 2010

TERAPI AL QUR'AN BERSAMA USTAZ MAULANA

Dalam menjalani kehidupan, aspek kesihatan sangat penting bagi diri kita. Maka beruntunglah orang-orang yang menjaga kesihatan diri mereka. Dan jika berbicara mengenai kesihatan pula, maka kita harus sedar bahawa perlu adanya keseimbangan antara kesihatan jasmaniah dan ruhaniah. 

Kesihatan merupakan nikmat terindah dalam hidup ini, maka janganlah seseorang itu menyia-nyiakan nikmat yang dianugerahkan Allah tersebut. Barang siapa yang berusaha untuk memelihara kesihatan mereka, maka ianya merupakan suatu perbuatan baik yang pastinya mereka akan mendapatkan manfaat didalamnya.

Ketahuilah sesungguhnya nikmat yang diperolehi seseorang itu pasti akan dipertanggung jawabkan dikemudian hari. Begitu juga dengan nikmat kesihatan yang kita rasakan. Kerana ianya datang dari Allah maka wajiblah kita mensyukurinya, serta dengan nikmat tersebut kita juga berusaha untuk menjadikannya sebagai modal dalam mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Sebagai insan yang beriman kepada Allah SWT, betapakah besar rasa syukur kita kerana Allah telah menurunkan Al qur'an sebagai pedoman hidup manusia. Segalanya termaktub didalamnya, begitu juga mengenai bidang kesihatan. Sebagai mana firmannya yang bermaksud :

 " Dan Kami turunkan dari Al Qur'an itu sesuatu yang menjadi Penawar dan Rahmat bagi orang-orang yang beriman " QS Al Isra' ayat 82


Bagi mereka yang menjadikan Al qur'an sebahagian dari hidupnya Allah sentiasa menuntun dan memelihara mereka. Dan dalam segala ujian hidup yang dihadapinya pastinya mereka dapat berusaha untuk mempertebal rasa sabar dan tawakkal kepada Allah SWT.

Orang-orang yang menjadikan Al qur'an pedoman dalam kehidupannya, mereka sentiasa memelihara dirinya dari berbagai perbuatan dosa dan maksiat serta meninggalkan berbagai perkara yang tidak bermanfaat. Dan sudah tentu ia pasti mengamalkan cara hidup yang seiring dengan landasan syariat islam. Sesungguhnya mengamalkan cara hidup secara islamic pastinya memperoleh manfaat yang begitu besar, terutamanya dalam bidang pemeliharaan kesihatan jasmaniah dan rohaniah.

Sesungguhnya sihat dan sakit itu merupakan ujian dari Allah kepada hamba-hamba-Nya.Setiap penyakit yang diturunkan Allah sesungguhnya Allah juga menurunkan ubatnya. Dan atas keizinan Allah sajalah seseorang yang sakit itu dapat memperoleh kesembuhan. Dan tiada sesuatu apapun jua yang dapat menyembuhkan penyakit seseorang selain dari Allah.

Siapapun orangnya sesungguhnya mereka tiada yang dapat menyembuhkan penyakit, kerana hanya Allah sajalah dzat yang Maha Menyembuhkan. Dan jika seseorang tersebut sakit, maka mereka juga dianjurkan untuk berubat sebagai suatu ikhtiar. Kerana tanpa adanya ikhtiar dan pengharapan kepada Allah agar mendapat kesembuhan mustahil seseorang itu mendapatkan kesihatan yang sempurna.

Berusahalah dalam mendapatkan kesihatan jasmani dan rohani yang seimbang. Kerana keseimbangan kesihatan jasmani dan rohani yang dimiliki seseorang itu dapat mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan barulah hidup yang dijalani itupun terasa indah dan sempurna.

Maka jadikanlah Al qur'an sebagai pedoman dalam hidup serta pembenteng diri dari berbagai ancaman penyakit. Kerana didalam Al qur'an kita juga telah diperintahkan Allah untuk menjaga kebersihan diri dan hati. Dan bagi mereka yang telah berhasil menjaga kebersihan diri dan hatinya maka selamatlah mereka dari berbagai ancaman penyakit yang dapat memudharatkan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar